Nieuws & Media > Nederlands Dans Theater blijft in basisinfrastructuur

Big

Nederlands Dans Theater blijft in basisinfrastructuur

15 Jun 2011

Vrijdag 10 juni heeft de Staatssecretaris zijn plannen voor de culturele sector gepresenteerd.

In zijn brief geeft hij aan dat hij het advies van de Raad van Cultuur ten aanzien van Nederlands Dans Theater, niet over zal nemen. Nederlands Dans Theater blijft, als gezelschap van internationale statuur, in de basisinfrastructuur.

In zijn brief meldt hij ook dat Nederlands Dans Theater vanwege haar functie en internationale reputatie een special positie heeft in het dansbestel. Om dit top positie te kunnen behouden neemt het kabinet de door de Raad van Cultuur geadviseerde korting niet over. Het past op Nederlands Dans Theater alleen de generieke korting van ca. 5% toe.

Wij zullen de petitie nog aanbieden aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer op 20 juni voor de discussie in de Kamer 27 juni. Hierbij zullen wij ook steun vragen voor het gehele dansbestel in Nederland en in Den Haag. Voor Nederlands Dans Theater lijkt de situatie nu veel positiever te zijn, voor vele dansgezelschappen en productiehuizen in Nederland is de toekomst nog onzeker en zij hebben alle steun nog nodig.

Heel hartelijk bedankt voor jullie steun!

*******************************************************************************

On June 10th the Secretary of State for Culture in the Netherlands published his plans for cultural in the Netherlands. In his letter he has indicated that, in the case of Nederlands Dans Theater, he will not adhere to the advice presented to him on April 29th by the Council for Culture. Nederlands Dans Theater will maintain its international stature and remain in the national funding infrastructure as it is now.

In his letter he furthermore states that Nederlands Dans Theater, due to its function and international reputation, occupies a special position in the dance field. In order to maintain this top position, the government will not apply the subsidy cuts as advised by the Council of Culture but will only apply the generic +/- 5% subsidy cuts to our companies.

We will still hand over the petition to representatives of the House of Commons on June 20th, before the debate in parliament, planned for June 27th. We will then also ask support for dance in The Netherlands and in The Hague especially. This is positive news for us, but many dance companies and production houses are still threatened and need our ongoing support.

We thank you all for your overwhelming support!