Nieuws & Media > Komst Spuiforum definitief

Big

Komst Spuiforum definitief

13 Sep 2012

De gezamenlijke instellingen reageren verheugd op het nieuws dat de Gemeenteraad definitief besloten heeft door te gaan met de bouw van het Spuiforum. De komst van het Koninklijk Conservatorium naar het Spui is daarmee een feit. De instellingen zien door dit besluit vooral de gezamenlijke ambitie beloond om zoveel mogelijk inwoners van Den Haag en de regio deelgenoot te maken van kunst en cultuur.

De gezamenlijke instellingen willen dat realiseren met een artistieke visie die er op gericht is de krachten van jong talent en internationale top met elkaar in een brede programmering te verbinden. Partijen realiseren zich daarbij goed dat ook de commerciële kant van de exploitatie van groot belang is. De komende maanden willen de instellingen samen met de stad met veel energie aan de slag gaan om naar het voorlopig ontwerp toe te werken. In die fase zullen ook onderwerpen als tijdelijke huisvesting tijdens de bouw, de projectorganisatie en de samenwerkingsovereenkomsten definitief gestalte moeten gaan krijgen.

 

Zoek door de 186 nieuwsberichten